Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

aktywnie, z sercem, z zasadami

Historia i dorobek

Powstanie

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN zostało założone 17 marca 2007 r. i zarejestrowane w dniu 31 maja 2007 roku w XI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Lublinie. Jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000281982.

Historia prenata(l)na

Środowisko osób, które utworzyły Stowarzyszenie NATAN było zaangażowane w latach 1995-2006 w prace Sekcji Katechetycznej Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. W roku 2007 m.in. ze względu na skalę działalności Sekcja Katechetyczna przekształciła się w samodzielną organizację.

Na dorobek środowiska twórców i członków Stowarzyszenia Pedagogów NATAN z okresu 1995-2006 składa się: ok. 500 szkoleń (ok. 12 tys. wydanych zaświadczeń), w tym 20 zagranicznych (Ukraina, Białoruś, Niemcy, Rosja), ponad 20 programów warsztatów autorskich, ponad 100 spotkań lubelskiej grupy samokształceniowej, ponad 100 artykułów drukowanych w „Katechecie”, „Znaku”, „Pastores”, „Post Scriptum”, „Flos Carmeli”, „Tygodniku Powszechnym”, 15 książek o charakterze poradników metodycznych przede wszystkim dla nauczycieli religii (w tym program nauczania religii w klasie „0”), książka metodyczna w języku ukraińskim, referaty na sympozjach naukowych (UAM, UO, KUL), największy polski serwis internetowy dla nauczycieli religii (działa od 1.09.2004 r.).

Nagrody
  • „Kreatywni 2007” – nagroda przyznana Stowarzyszeniu Pedagogów NATAN przez miesięcznik „Katecheta” podczas Kongresu 50-lecia czasopisma;
  • „Św. Izydor” – nagroda przyznana w konkursie chrześcijańskich portali internetowych w 2007 r.