Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

aktywnie, z sercem, z zasadami

Jak wstąpić?

Krok pierwszy:

zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia - szczególnie z celami, sposobami działania i z prawami i obowiązkami członków;

Krok drugi:

wydrukować deklarację członkowską i wypełnić ją

Krok trzeci:

wysłać deklarację pocztą na adres biura:

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
ul. Skautów 11B m 29
20-055 Lublin

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Pedagogów NATAN podejmuje Zarząd Główny. Członkowie są informowani pisemnie o podjętej przez Zarząd decyzji.

Formularz deklaracji członkowskiej (wybierz jeden z interesujących Cię formatów plików):