Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

aktywnie, z sercem, z zasadami

Sylwia Mazurek

Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej.

Od 7 lat pracuję w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej KSM, od 4 lat pełnię w tej placówce funkcję kierownika. Od 4 lat współpracuję z Centrum Wolontariatu w Lublinie i Centrum Duszpasterstwa Młodzieży pełniąc funkcję koordynatora programu wolontariackiego na rzecz dzieci z Lubelskiej Starówki.

Cenię sobie pracę z człowiekiem w szczególności zaś z młodzieżą.

Hobbistycznie, jestem pasjonatką rękodzieła, lubię wszelkiego rodzaju zajęcia manualne. Interesuję się także arteterapią, pisaniem ikon oraz tańcami chasydzkimi.