Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

aktywnie, z sercem, z zasadami

Nazwa Stowarzyszenia

Z określeniem misji wiąże się też nasza nazwa - NATAN.

Na patrona Stowarzyszenia wybraliśmy proroka Natana ze Starego Testamentu. Jest on dla nas wzorem pedagoga, który w sposób twórczy, zaskakujący potrafi pobudzić do samodzielnego myślenia i odkrywania prawd ważnych życiowo. Sposób, w jaki Natan rozmawia z królem Dawidem i prowokuje go do odkrycia prawdy o sobie (2 Sm 12,1-9), jest dla nas wielkim źródłem inspiracji pedagogicznych.

Nasza nazwa to także skrót słów: NAUCZANIE – TRADYCJA – ANIMACJA. Te trzy słowa wskazują na kluczowe dla nas sprawy. Nauczanie – rozumiemy szeroko, jako działalność pomagającą uczniom zdobywać wiedzę oraz kształtować swój charakter. Tradycja – ważne jest dla nas, aby uczniowie mieli kontakt z najlepszymi treściami zawartymi w kulturze, a będącymi dorobkiem poprzednich pokoleń. Animacja – to taki sposób nauczania, aby m.in. przez metody aktywizujące pobudzić uczniów do samodzielnego myślenia i działania. Mówiąc krótko – chodzi nam o syntezę najlepszych elementów tradycji ze współczesną metodyką.

nazwa Stowarzyszenia