Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

aktywnie, z sercem, z zasadami

Publikacje

Bliskie nam idee dydaktyczne i wychowawcze propagujemy w różnego rodzaju publikacjach.

Piszemy artykuły do czasopism – o nauczaniu w szkole, o koncepcjach pedagogicznych, o metodyce katechezy. Jeden z cyklów tematycznych podejmowanych przez nas od 2007 to „interwencja wychowawcza w szkole obejmująca kilkanaście zagadnień m.in. postępowanie wobec agresji słownej skierowanej do nauczyciela, wobec chaosu klasowego, wagarów, dręczenia rówieśniczego, kłamstwa, kradzieży itp.

Publikujemy książki.