Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

aktywnie, z sercem, z zasadami

Składki

Ile wynosi składka członkowska?
  • miesięcznie - 3 zł.
  • rocznie - 36 zł.
Jak regulować składki?

Do końca roku kalendarzowego prosimy o wpłaty:

  • w roku, w którym zostaliśmy przyjęci w poczet członków 3 zł x ilość miesięcy naszego członkostwa
  • w kolejnych latach - 36 zł jako składkę roczną

Na konto

PKO BP I Oddział w Lublinie
18 1020 3147 0000 8602 0053 7688

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
ul. Skautów 11B m 29
20-055 Lublin
z dopiskiem: "składka członkowska za rok ....."