Wizja edukacji

Podstawą działania naszego Stowarzyszenia jest określona wizja edukacji.

Zależy nam na tym, aby uczniowie w szkole byli aktywnymi podmiotami - na miarę swoich możliwości rozwojowych. Chcemy, aby w wieloletnim procesie „nauczania – uczenia się” było z czasem coraz więcej miejsca na samodzielne poszukiwania uczniów i dokonywanie przez nich odkryć. Chcemy, aby praca nauczyciela była prowokowaniem uczniów do podejmowania samokształcenia. Jesteśmy przekonani, że wielką pomocą w takim nauczaniu są metody aktywizujące. Warto je wprowadzać i rozpowszechniać w całym szkolnym nauczaniu. Jednym z obszarów, na którym koncentrujemy się w sposób szczególny jest katecheza.

Zależy nam też, aby szkoła pomagała uczniom stać się ludźmi samodzielnymi w myśleniu i działaniu, ludźmi z charakterem. Chcemy, aby uczniowie kończący szkolną edukację mieli silną osobowość, aby kierowali się w życiu przemyślanymi i przyswojonymi zasadami. Jesteśmy przekonani, że drogą do tego jest systematyczne nauczanie zasad oraz budowanie więzi między nauczycielami a uczniami oraz między samymi uczniami. Jesteśmy też przekonani, że zasady i więź to najlepszy klucz do skutecznej interwencji wychowawczej w sytuacjach trudnych. Tę wizję edukacji można krótko streścić w haśle: aktywnie, z sercem, z zasadami.

Chcemy, aby ta wizja stawała się coraz bardziej powszechna.